Chương trình đào tạo

Công nghệ điện tử số - Mã số: 52510302.02
Chương trình giáo dục đại học ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Thời gian đào tạo 5 năm, tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Kỹ sư


Giới thiệu

Giới thiệu về Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo Trường ĐH Phương Đông có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển các hệ đào tạo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, quản lý đề tài NCKH. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo, giảng dạy, học tập các hệ đào tạo.

Tin tức

Năm 2018 Trường ĐH Phương Đông tuyển sinh 2200 chỉ tiêu
03 phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập, thí sinh có thể chọn các phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12, bằng điểm thi THPT 2018 hoặc đăng ký xét tuyển đồng thời cả ba phương thức để tăng khả năng trúng tuyển. Kết quả xét tuyển bằng học bạ theo phương thức 2 và phương thức 3 không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển bằng điểm thi THPT 2018 của thí sinh.


Thông báo

Thông báo hoãn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ dợt I, năm 2017
1/ Không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I ngày 22-23/04/2017. 2/ Toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đăng ký dự thi đợt I, ngày 22-23/04/2017 sẽ chuyển sang đợt II tổ chức vào ngày 28-29/10/2017.

NCKH

Các đề tài sinh viên khoa Kiến trúc - Công trình thamg gia Hội thảo NCKH cấp Trường năm học 2016 - 2017
Theo kế hoạch công tác NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017 Khoa Kiến trúc - Công trình đã thực hiện và lựa chọn 8 đề tài NCKH của sinh viên đạt chất lượng cao của tham gia Hội nghị:

dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 5
Số người đã truy cập: 349131