TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Tin tức

Năm 2018 Trường ĐH Phương Đông tuyển sinh 2200 chỉ tiêu
03 phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập, thí sinh có thể chọn các phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12, bằng điểm thi THPT 2018 hoặc đăng ký xét tuyển đồng thời cả ba phương thức để tăng khả năng trúng tuyển. Kết quả xét tuyển bằng học bạ theo phương thức 2 và phương thức 3 không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển bằng điểm thi THPT 2018 của thí sinh.

Thông báo

Thông báo hoãn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ dợt I, năm 2017
1/ Không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I ngày 22-23/04/2017. 2/ Toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đăng ký dự thi đợt I, ngày 22-23/04/2017 sẽ chuyển sang đợt II tổ chức vào ngày 28-29/10/2017.

Chuẩn đầu ra
Lich cong tac tuan
ba công khai

Đối tác

Liên kết website

dăng ký xét tuyển