TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Thông báo

Thông báo hoãn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ dợt I, năm 2017
1/ Không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I ngày 22-23/04/2017. 2/ Toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đăng ký dự thi đợt I, ngày 22-23/04/2017 sẽ chuyển sang đợt II tổ chức vào ngày 28-29/10/2017.

Chuẩn đầu ra
Lich cong tac tuan
ba công khai

Đối tác

Liên kết website

dăng ký xét tuyển