CHUONG TRINH DAO TAO - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo

Công nghệ điện tử số - Mã số: 52510302.02
(8/6/2017)
Chương trình giáo dục đại học ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Thời gian đào tạo 5 năm, tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng Kỹ sư
Công nghệ viễn thông - Mã số: 52510302.01 - Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2016
(17/1/2017)
Về kiến thức chuyên môn: Nắm vững các kiến thức cơ sở chung và có tầm nhìn tổng quát về hiện trạng và xu thế phát triển của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
Công nghệ phần mềm - Mã số: 52480201.01 - Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2016
(17/1/2017)
Về kiến thức chuyên môn: Nắm vững các kiến thức cơ sở chung, có tầm nhìn tổng quát về hiện trạng và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin

Thông báo quan trọng
Chuẩn đầu ra
Lich cong tac tuan
ba công khai

Đối tác

Liên kết website

dăng ký xét tuyển