Chương trình đào tạo

(Cập nhật ngày: 8/6/2017)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Công nghệ điện tử số ( 52510302.02)

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (52510302)

Loại hình đào tạo : Chính qui


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ điện tử số người học có khả năng:

- Về kiến thức chuyên môn: Nắm vững các kiến thức cơ sở chung và có tầm nhìn tổng quát về hiện trạng và xu thế phát triển của ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông. Làm chủ các kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên sâu của ngành công nghệ điện tử số ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.
- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng làm việc theo nhóm, chủ động trong công việc, có tinh thần thái độ nghiêm túc, trung thực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Về khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp sinh viên tuỳ theo định hướng nghề nghiệp của mình có thể làm việc với nhiều vị trí khác nhau theo nhu cầu xã hội như:

Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành sản xuất tại các công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử, các công ty khai thác dịch vụ viễn thông như các đài thu phát thanh, thu phát hình, các công ty viễn thông, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong và ngoài nước; Kỹ sư tư vấn, thiết kế, vận hành, điều khiển các hệ thống sản xuất các thiết bị truyền thông, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị; Tham gia công tác quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị khai thác dịch vụ viễn thông. Có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, trường trung cấp, các trung tâm dạy nghề … Làm kỹ sư nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học, Cao đẳng và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử và truyền thông.

2. CHUẨN ĐẦU RA:

- Về kiến thức:

+ Có kiến thức giáo dục đại cương: Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương về lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Toán đại cương.

+ Có kiến thức cơ sở ngành: Có kiến thức nền tảng về ngành công nghệ điện tử truyền thông. Nắm vững các đặc tính và nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện tử, viễn thông.

+ Có kiến thức ngành chuyên sâu như: Nắm chắc các kiến thức về ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông, các kiến thức chuyên sâu trong chuyên ngành điện tử số.

- Về kỹ năng:

+ Có năng lực phân tích, khảo sát, thiết kế và triển khai vận hành hệ thống mạng viễn thông, quản lý sản xuất kinh doanh lập dự án viễn thông.

+ Có năng lực tự tổ chức thực hiện các dự án truyền thông, thiết kế lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, truyền thông thực tế.

+ Có kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn.

- Về ngoại ngữ:

+ Đạt được chuẩn kiến thức A2-B1

+ Đọc, viết thành thạo tài liệu tiếng anh chuyên ngành.

- Về thái độ:

+ Có ý thức công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, hỗ trợ đồng nghiệp và cộng đồng trong công việc cũng như trong cuộc sống.

+ Có thái độ lao động trong môi trường công nghiệp, học tập suốt đời, tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển, thích ứng với những đổi thay nhanh chóng của khoa học và công nghệ.

+ Có ý thức trong việc đóng góp công sức và trí tuệ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 5 năm

Bản đầy đủ


dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 25
Số người đã truy cập: 201214