Chương trình đào tạo

(Cập nhật ngày: 17/1/2017)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Công nghệ phần mềm (Mã số: 52480201.01)

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Công nghệ thông tin (Mã số: 52480201)

Hình thức đào tạo : Chính qui

(Ban hành theo Quyết định số: /QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày tháng năm 201 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ phần mềm người học có khả năng:

- Về kiến thức chuyên môn: Nắm vững các kiến thức cơ sở chung, có tầm nhìn tổng quát về hiện trạng và xu thế phát triển của ngành công nghệ thông tin. Làm chủ các kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên sâu của chuyên ngành Công nghệ phần mềm như quy trình xây dựng, phân tích thiết kế hệ thống phần mềm, xây dựng và quản lý các dự án phần mềm.

- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Có khả năng làm việc theo nhóm, chủ động trong công việc, có tinh thần thái độ nghiêm túc, trung thực đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

- Về khả năng công tác: Sau khi tốt nghiệp sinh viên tuỳ theo định hướng nghề nghiệp của mình có thể làm việc với nhiều vị trí khác nhau theo nhu cầu xã hội như kỹ sư phân tích thiết kế hệ thống, kỹ sư lập trình, nhà quản trị hệ thống tại các trung tâm máy tính hoặc kỹ sư triển khai các ứng dụng tin học tại các cơ quan, dịch vụ tin học. Có thể trở thành cán bộ giảng dạy CNTT tại các trường Đại học, Cao đẳng, hoặc cán bộ nghiên cứu công nghệ thông tin.

2. CHUẨN ĐẦU RA:

- Kiến thức:

- Kiến thức giáo dục đại cương: sinh viên được trang bị kiến thức đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên; Toán đại cương.

- Kiến thức cơ sở: trang bị cho sinh viên kiến thức Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng cơ bản trong tin học.

- Kiến thức chuyên ngành: Gồm những kiến thức chuyên sâu về Công nghệ phần mềm. Chú trọng trang bị cho sinh viên những kiến thức để có thể nghiên cứu phát triển, xây dựng hoặc ứng dụng giải pháp phần mềm; cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần của hệ thống máy tính gồm phần cứng, phần mềm; thiết kế, xây dựng, quản trị mạng truyền thông và máy tính .

- Kỹ năng:

- Kỹ năng thu thập, tổng hợp thông tin, yêu cầu từ người sử dụng; phân tích dữ kiện để nắm vững yêu cầu bài toán phục vụ cho khâu thiết kế.

- Kỹ năng thiết kế hệ thống giải pháp phần mềm, phần cứng; tổ chức triển khai và quản lý dự án công nghệ thông tin, đảm bảo chất lượng của giải pháp theo đúng yêu cầu đặt ra.

- Kỹ năng kiểm thử và đánh giá giải pháp; xây dựng tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phục vụ chuyển giao đạt hiệu quả.

- Kỹ năng tổ chức hỗ trợ vận hành và bảo trì sản phẩm.

- Ngoại ngữ

- Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đáp ứng yêu cầu liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

- Đạo đức

- Có lối sống lành mạnh; tính tuân thủ kỷ luật cao; có ý thức đạo đức nghề nghiệp.

- Có tinh thần chia sẻ khi tham gia các dự án/làm việc theo nhóm. Luôn tự rèn luyện nâng cao tư cách đạo đức và năng lực chuyên môn.

- Có ý thức không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ.

Bản đầy đủTin cũ hơn

dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 14
Số người đã truy cập: 201117