Báo cáo 3 công khai năm học 2018 - 2019
Công khai cam kết chất lượng đào tạo bậc đào tạo sau đại học của Trường Đại học Phương Đông, năm học 2018 – 2019
Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017 - 2018
Báo cáo thực hiện quy chế công khai năm học 2017 - 2018

Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 26
Số người đã truy cập: 1350337