NCKH

(Cập nhật ngày: 23/6/2016)

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

1. Chức năng


Tham mưu cho Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển các hệ đào tạo và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, quản lý đề tài NCKH. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động đào tạo, giảng dạy, học tập các hệ đào tạo.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức và quản lý công tác đào tạo: Cùng các đơn vị tổ chức và xây dựng quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần lập, lập đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo các hệ, xác định và công bố chuẩn đầu ra các ngành

- Tổ chức để các đơn vị biên soạn giáo trình, tài liệu

- Xây dựng kế hoạch học tập, xếp thời khóa biểu, kiểm tra giảng dạy, học tập…

- Quản lý và xử lí kết quả học tập: học kỳ, năm học, tốt nghiệp

- Xét, cấp văn bằng chứng chỉ

- Tổ chức thi và tuyển sinh các hệ

- Cùng các đơn vị quản lý và nghiệm thu đề tài NCKH

- Tham gia các hội đồng: KH&ĐT, thi đua, tuyển dụng, tuyển sinh, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật…

3. Nhân sự


1. TS. Nguyễn Trọng Đặng (Trưởng phòng)
2. KS. Đỗ văn Hậu
3. ThS. Khuất Thị Phương
4. ThS. Nguyễn Cúc Phương
5. ThS. Hoàng Minh Huệ
6. ThS. Phạm Huyền Nhung
7. ThS. Nguyễn Đức Thuận
8. ThS. Trần Văn Sản


4. Thông tin liên hệ

Phòng 116, Trường ĐH Phương Đông , 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 04 3784 8518 số máy lẻ 116

Mail: phongdaotao.dpd@moet.edu.vn 
Tin cũ hơn

dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 24
Số người đã truy cập: 201211