NCKH

(Cập nhật ngày: 16/1/2017)
Quy định về cấp kinh phí hỗ trợ cho các đề tài NCKH trường ĐHDL Phương Đông đối với các đề tài cấp cơ sở (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và cấp Trường)
dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 32
Số người đã truy cập: 1351018