Thông báo thực hiện Quy chế tổ chức thi hết học phần
Thông báo thực hiện Quy chế tổ chức thi hết học phần năm 2018
Quy định về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần
Về tổ chức thi kết thúc học phần (Kèm theo Quyết định số 312 /QĐ – ĐHPĐ-ĐT, ngày 11 tháng 05 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phương Đông)
[143] - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của trường ĐH Phương Đông
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tin chỉ của trường ĐH Phương Đông, số 143/QĐ-ĐHPĐ-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2014

dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 4
Số người đã truy cập: 348799