Thông báo

(Cập nhật ngày: 24/4/2017)

THÔNG BÁO

Về việc hoãn thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ dợt I, năm 2017


Căn cứ Thông báo 902/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 28/12/2016 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017;

Căn cứ tình hình thực tế công tác tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, trường ĐHDL Phương Đông thông báo:

1/ Không tổ chức thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt I ngày 22-23/04/2017.

2/ Toàn bộ hồ sơ tuyển sinh đăng ký dự thi đợt I, ngày 22-23/04/2017 sẽ chuyển sang đợt II tổ chức vào ngày 28-29/10/2017.

3/ Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 902/TB-ĐHPĐ-ĐT ngày 28/12/2016 về việc tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2017 của Hiệu trưởng trường ĐHDL Phương Đông.

Đề nghị bộ phận tuyển sinh Sau đại học thông báo cho thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi biết; Thủ trưởng các đơn vị phổ biến nội dung thông báo cho cán bộ, giảng viên trong trường.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo, trường ĐHDL Phương Đông (phòng 116) số 171 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Điện thoại: 04.37847110, 04.37848515 (số máy lẻ 116).dăng ký xét tuyển
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 201403